Home

Wat morgen nog toekomst is, is overmorgen al historie”.

Welkom op de website van de Stichting Historisch Hoeflake.

 

Goedbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 5 januari 2018

Voor het achttiende jaar in successie organiseerde de Lionsclub Hoevelaken op vrijdag 5 januari 2018 een nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij de fototentoonstelling opnieuw werd verzorgd door de fotocommissie van de Stichting Historisch Hoeflake. Een schatting maken van het aantal belangstellenden voor deze bijeenkomst is lastig, maar tussen de 400 en 500 bezoekers mochten beide organisaties na een ruwe telling toch zeker verwelkomen. Met dit aantal mag worden geconcludeerd, dat ook na bijna twee decennia de in 2001 bedachte formule om een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren met daaraan gekoppeld een fototentoonstelling, nog altijd geslaagd is te noemen.

Meer informatie en foto’s van deze Nieuwjaarsbijeenkomst zijn te vinden onder deze link: http://www.historischhoevelaken.nl/nieuwjaarsbijeenkomst-2018/

 

Van 2017 naar 2018

De Stichting Historisch Hoeflake heeft een intensief 2017 achter de rug. De reeks van activiteiten begon op vrijdag 6 januari 2017 met de fototentoonstelling over het Hoevelakense slagenlandschap tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Lions Club. Dit foto-overzicht werd herhaald tijdens Koningsdag. Op 17 november 2017 organiseerde onze stichting de eigen najaarslezing, met Hoevelaken in WO II als thema.

Voor externe groeperingen hield bestuurslid Wim Heining twee lezingen: op 22 februari 2017 in Rehoboth voor de Christen Vrouw en op 24 november 2017 in de Stoutenborgh voor de Vrienden van de Kopperhof. Verder werden er bijdragen geleverd aan de Walter Strang Memorial in april en Open Monumentendag in september.

Het tijdschrift van Historisch Hoeflake verscheen tweemaal: één uitgave in het voorjaar, één in het najaar. Achter de schermen werd er hard gewerkt aan het bijhouden van de archieven. Daarnaast  is HH betrokken bij meerdere overlegorganen.

Het jaar 2018 is inmiddels op gang. Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst, dus gaat HH ook dit jaar met frisse energie proberen er een mooi historisch jaar van te maken. Een gedenkwaardig jaar, want in 2018 bestaat onze stichting 25 jaar. Uiteraard gaat daar aandacht aan besteed worden, op meerdere fronten. In januari 2018 zal daar de eerste ruchtbaarheid aan worden gegeven.

 

 

Historisch Hoeflake te gast in de Kopperhof

Op vrijdag 24 november 2017 was de Stichting Historisch Hoeflake op bezoek in de Stoutenborgh, waar bestuurslid Wim Heining een lezing hield over de geschiedenis van de brandweer.  Ruim zestig ‘Vrienden van de Kopperhof’ waren aanwezig om dit stukje historie aan de horen en de bijbehorende foto’s te bekijken.

Na de lezing kregen de aanwezigen nog twee films te zien: ‘Een dag uit het leven in Hoevelaken van 2015’ en de historische film, die in 1964 is gemaakt over ons dorp.

Succesvolle najaarslezing over Hoevelaken in WO II

Naar schatting 165 geïnteresseerden in het verhaal over Hoevelaken in de Tweede Wereldoorlog waren vrijdag 17 november 2017 naar het Dorpshuis gekomen, om te worden bijgepraat over de pantherstellungen, de kameraadschap met Walter Strang en het leven en werk van onderwijzer en verzetsheld Frans Tromp.

Leo van Midden, met een verhaal over het hoe en waarom van alle bunkers op de Grebbelinie, die in de nadagen van de oorlog nog zo nodig moesten worden gebouwd; Theo Zuurman, met zijn uiteenzetting (inclusief film) over de inmiddels overleden Ken Froland, dienstmaat van Walter Strang, die één van zijn overzeese vrienden is geworden; Gijs de Vries, die met overtuiging zijn onderzoeksbevindingen over Frans Tromp met de aanwezigen deelde. Drie sprekers en drie oorlogsthema’s hielden de aanwezigen ruim twee uur aan hun stoel gekluisterd, waarbij, zo mag worden geconcludeerd, nog slechts een fractie van de hele verhalen is verteld.

In aanvulling op het verhaal over Frans Tromp mocht Sigmund Beitler, voorzitter van de Stichting Historisch Hoeflake, de zaal nog met een primeur verrassen. Binnen afzienbare tijd zal de gemeente Nijkerk namelijk alle straatnaambordjes aan de Frans Tromplaan vervangen. De nieuwe borden worden aangevuld met de tekst: Onderwijzer in Hoevelaken en verzetsheld. Gefusilleerd in 1942


Voorzitter Sigmund Beitler toont het nieuwe bord voor de Frans Tromplaan, dat binnenkort langs genoemde laan te zien zullen zijn.


Leo van Midden vertelt zijn verhaal over de pantherstellungen.


Theo Zuurman vertelt, na de vertoonde film over Ken Froland, zijn verhaal over de geworden vriendschap met deze dienstmaat van Walter Strang.


Gijs de Vries vertelt over het leven en werk van Frans Tromp, en alle mensen rond hem heen.