Open monumentdag 2024

De Stichting Historisch Hoeflake gaat op zaterdag 14 september 2024 deelnemen aan de Open Monumentendag. Sinds oktober 2023 verblijft Historisch Hoeflake in het pand aan Van Aalstplein 3, dat deel uitmaakt van het gemeentelijke monumentencomplex. Tijdens Open Monumentendag zal er middels een fototentoonstelling een overzicht worden gegeven van de monumenten op dit plein, zoals het voormalige gemeentehuis, het voormalige politiebureau en het voormalige postkantoor.

Open monumentendag 2019

Net als in voorgaande jaren waren er op zaterdag 14 september 2019 tijdens Open Monumentendag enkele monumenten opgesteld ter bezichtiging daarvan. In Hoevelaken kon met op drie locaties terecht: De Dorpskerk, het Hoevelakense Bos en boerderij De Nieuwenhof aan de Oosterdorpsstraat.

Dorpskerk

Namens de Stichting Historisch Hoeflake was Jan Beitler, lid van de fotocommissie van SHH, in de hal van de kerk aanwezig met foto’s van een aantal plekken van plezier uit het (verre) verleden.

Het orgel van de dorpskerk is in het verleden al meerdere malen beschreven. De kerk zelf staat op de monumentenlijst en was voor publiek geopend. Uiteraard hoort daar dan een bespeeld orgel bij.

De Nieuwenhof

De Nieuwenhof wordt al een halve eeuw bewoond door Gerrit Slijkerman. Gerrit was namens de Lionsclub in 1993 medeoprichter van de Stichting Historisch Hoeflake en daarvan tot 1 januari 2016 tevens voorzitter. In het verleden leidde Gerrit tijdens de Open Monumentendagen de rondleidingen in Huize Hoevelaken, maar nu dit Hoevelakense ‘kasteel’ tijdens deze dagen niet meer wordt opengesteld heeft hij zijn aandacht verlegd naar zijn eigen, monumentale woning.

Open Monumentendag 2018

historische boswandeling

Open Monumentendag en het Hoevelakense Bos

Dat het Hoevelakense Bos een geliefd wandeloord is, wordt bewezen door het grote aantal mensen én honden, dat er dagelijks komt. Het landgoed is openbaar toegankelijk voor publiek en dat is fijn, maar die toegankelijkheid heeft ook zijn keerzijde. De laatste jaren zijn steeds meer mensen in de omgeving komen wonen en daardoor is de druk op het bos heel wat groter geworden.

De Stichting Vrienden van het Hoevelakense Bos wil dat bezoekers zich meer bewust worden van de kwetsbaarheid van het park door te wijzen op de bijzondere eigenschappen. Een van de manieren om dat te doen is het uitzetten van een historische wandeling. Sinds 2005 is het Hoevelakense Bos een Rijksmonument en die status is niet zomaar toegekend. Het landgoed heeft een rijk verleden waar veel over te vertellen is.

Om uit te zoeken of bezoekers in de geschiedenis van het bos geïnteresseerd zijn, is een proef genomen op de laatste Open Monumentendag. Kleine groepjes hebben die dag, onder leiding van een gids, de historische wandeling gemaakt en de reacties waren positief.

Er wordt nu nagedacht over hoe dit initiatief een vervolg te geven.

Open Monumentendag 2017

Boerderij Nieuwenhof

In de jaren zeventig kent Hoevelaken de manifestatie “Hoevelaken Nu”.

Met als titel “Hoevelaken Straks” kijkt burgemeester Hoekstra in een extra editie van het Hoevelakens nieuws- en advertentieblad van 16 januari 1975, gewijd aan Hoevelaken Nu 1975, vooruit en beschrijft hij, hoe volgens hem Hoevelaken er in 1980 uitziet. Zijn bespiegeling wordt gevolgd door een fotoreportage van Peter van Beek, met foto’s van ‘dingen die bleven’. Op één pagina zijn een foto van de dorpskerk en die van boerderij Nieuwenhof samengebracht. Hoe toevallig zijn beide panden op 9 september 2017 de enige twee monumenten, die tijdens Open Monumentendag zijn opengesteld.

Uitzicht vanaf de kerktoren

Tuinen Huize Hoevelaken

Open Monumentendag 2016

Open monumentendag 2016 met laatste (?) rondleiding door Huize Hoevelaken

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2016 was het weer Open Monumentendag. Op zaterdag waren daarom in Hoevelaken de beide gebouwen geopend, die traditioneel te bezoeken zijn tijdens Open Monumentendagen: de ‘grote’ kerk met haar toren en Huize Hoevelaken. Mede vanwege het mooie weer was de belangstelling uitzonderlijk goed. Veel mensen hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om beide, normaal niet voor het publiek geopende, gebouwen te bezoeken. Voor wie het gemist heeft is er volgend jaar waarschijnlijk weer een nieuwe kans om vanaf de kerktoren een blik over Hoevelaken te werpen. Gezien de nauwe doorgangen is het dan wel raadzaam, om komend jaar niet te veel te eten. Voor de rondleidingen in Huize Hoevelaken en de bijbehorende tuinen is het doek waarschijnlijk gevallen. Rabo Vastgoed, tot voor kort eigenaar van ‘het kasteel’ is inmiddels gestopt als hoofdsponsor van de Open Monumentendag. Daarnaast is Huize Hoevelaken verkocht aan een particuliere investeerder, waardoor de rondleidingen op zeer losse schroeven zijn komen te staan. Wie Huize Hoevelaken nog nooit heeft bezocht, zou daarom wel eens een kans kunnen hebben gemist.

De dorpskerk

Huize Hoevelaken

Open Monumentendag 2015

Open Monumentendag 2014

Huize Hoevelaken was open tijdens Open Monumentendag 2014
Zaterdag 13 september 2014, de tweede zaterdag in september. Dat betekent: Nationale Monumentendag. Deuren die anders gesloten blijven gaan open voor het publiek. Zo ook Huize Hoevelaken, in 1926 laten bouwen door C.J.K. van Aalst naar een ontwerp van de architect Van Nieukerken, waarin vanaf de zestiger jaren Bouwfonds is gevestigd. Gerrit Slijkerman, voorzitter van de Stichting Historisch Hoeflake, geeft er tijdens de Open Monumentendagen al jaren rondleidingen. Zo vertelt hij de bezoekers over de historie van het ‘Kasteel’ en laat hij onder andere weten, dat de grootte van de ruimtes zijn bepaald door de plafondschilderingen, die dr. C.J.K. van Aalst vanuit zijn pand aan de Herengracht meenam naar Hoevelaken. Mede door de wijze waarop Slijkerman zijn ‘auditorium’ van verhalen en anekdotes voorziet zijn de rondleidingen niet alleen informatief, maar ook onderhoudend. De muzikale omlijsting van het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps maakte de Open Monumentendag in Hoevelaken tot een aangenaam uitje.

Gerrit Slijkerman, voorzitter van Historisch Hoeflake, wijst de mensen de weg in Huize Hoevelaken.

Gids Gerrit Slijkerman, midden, attendeert de bezoekers op de plafondschilderingen.

De muzikale noten komen van het Nijkerks Stedelijks Fanfare Corps.