Van Lijndenlaan 12

Op donderdag 1 oktober 1959 mag Teunis Rozendaal de eerste steen leggen van wat in die tijd zijn ouderlijke woning wordt aan de Van Lijndenlaan 12. Teunis is dan negen jaar oud.

Bijgaand verhaal is opgetekend in april 2019.

Het huis aan Van Lijndenlaan 12 wordt bewoond door Gerrie van den Berg – Broekhuizen, die het samen met haar echtgenoot Evert ruim 26 jaar geleden van de familie Rozendaal koopt. “Dat ging in twee instanties”, zegt zij. “Ondanks het bord ‘te koop’ in de tuin wilden zij dat Teunis in dat huis zou komen wonen. Die bleek het echter niet te kunnen financieren, waardoor het huis opnieuw in de verkoop kwam. Bij de tweede poging zijn we het eens kunnen worden over de prijs en hebben we het huis kunnen overnemen. Voor die tijd woonden we aan de Elzenlaan, maar de schuur was gewoon te klein. Daar stonden zes fietsen in, waardoor mijn man eigenlijk geen ruimte had om te klussen. Evert rommelde graag, zodat we op zoek gingen naar een huis met een grotere schuur. Zodoende zijn we hier terecht gekomen”.

Het bezoek aan Gerrie van den Berg is onverwacht en bij toeval is haar buurvrouw, Hermina van de Veen – Verweij, op de koffie. Zij is de eerste bewoonster van het andere huis onder de kap, nummer 14. Ze weet nog goed dat de twee-onder-één-kap woning wordt gebouwd. “De huizen zijn gebouwd door mijn schoonvader, Joop van de Veen”, zegt zij. “Die kwam uit Stoutenburg, van de Hessenweg naast Van Ravenhorst. Hij bouwde de huizen samen met zijn zoon, ook Joop”.
Samen met haar man Henk woont Hermina in die tijd ook in Stoutenburg. “We gingen iedere dag even kijken naar de bouw”.

De gevelsteen rechts naast de voordeur is wat er overblijft als herinnering aan Teunis Rozendaal. Wachtend op een hartoperatie overlijdt hij op 8 februari 2012. Ook zijn ouders zijn inmiddels overleden. “Ik heb er altijd fijne buren aan gehad”, zegt Hermina. “Het waren hele prettige mensen”.

In 1976 wordt Teunis Rozendaal de eerste betaalde hoofdjeugdtrainer van sc Hoevelaken. Hij traint en begeleidt diverse jeugdteams bij de voetbalvereniging. Later wordt hij beheerder van het clubhuis van korfbalvereniging Telstar. Genoemd clubhuis, in 1986 door Telstar overgenomen van sc Hoevelaken na de verhuizing naar Kleinhoven, krijgt al snel de naam “Toptent”. Die naam krijgt het clubhuis van Telstar in maart 2012 ook op hun nieuwe complex in Middelaar. Dit als eerbetoon aan Teunis Rozendaal, die een maand voor de officiële opening van het nieuwe korfbalcomplex onverwacht overlijdt.

Teunis Rozendaal, uiterst rechts, met zijn eerste team als betaalde hoofdjeugdtrainer in het seizoen 1976-1977. Naast Teunis staat Hans van de Veen, zoon van de in het artikel genoemde Hermina van de Veen en jarenlang buurjongen van Teunis. Robert Kreuning, schrijver van dit artikel, staat als vierde van rechts.

Staand vlnr: Erik de Wilde sr. (wedstrijdsecretaris jeugd), Paul Kroone, Arnold van den Hoeven, John Oudraad, Eelko Bronkhorst, Robert Kreuning, Henk van Middendorp, Hans van de Veen, Teunis Rozendaal (hoofdjeugdtrainer).
Voor vlnr: Klaas van de Pol (grensrechter), Rein Sipma, Ben Boekhout, Wim Luiten, Ben Willigenburg, Richard Hut, André de Bruijn.

In de week na het verschijnen van het tijdschrift met dit artikel komt er meer informatie over de bouw van deze woning naar buiten, alsmede een foto van de bouw en de eerste steenlegging zelf.

Jan Beitler was bij genoemde eerste steenlegging aanwezig en overhandigde de redactie daarvan zelfs een foto. Bij die foto had hij het volgende verhaal: Na de afbraak van de boerderijen van Reijersen en die van Gart Buter en ook nog het oude (witte) gemeentehuis kon er volop gebouwd gaan worden op het Kostershoekje. Eerst aan de Westerdorpsstraat en vervolgens in zuidelijke richting aan de Van Lyndenlaan. Hier waren diverse aannemers en ‘zelfbouwers’ actief en al snel was het volgebouwd tot de hoek van de Van Zuylenlaan. Deze beide lanen werden met elkaar verbonden, waarbij aan één zijde de ‘omheinde’ speeltuin Vrij en Blij werd ontwikkeld en er in later stadium ook nog eens een voetbalveld kwam (1963).

Het artikel over de eerste steenlegging van dubbele woning Van Lyndenlaan 12-14 deed mij eraan herinneren, dat ik nog een foto van die festiviteit in mijn albums moet hebben. Ik woonde op de Kijftenbeltlaan en al die bouwactiviteiten vonden immers in onze ‘achtertuin’ plaats. De weilanden en korenvelden werden opgeofferd aan woningbouw.

Bij de bouw van de dubbele woning (van Lyndenlaan 12-14) mocht ik helpen met opperen. Dat wil zeggen: stenen sjouwen maar ook stenen afbikken. Hiervoor gebruikten we een hiep.

Op de foto staat Teunis helemaal rechts – zijn zus Marjo (met strik) in het midden. De opperman rust uit tegen die tas stenen (jazeker, dat is vakjargon).

Toch wel merkwaardig, dat deze eerste steenlegging op 1 oktober 1959 plaatsgevonden zou hebben, terwijl dat aan de zomerse kleding niet valt op te maken.