Van 2017 naar 2018

De Stichting Historisch Hoeflake heeft een intensief 2017 achter de rug. De reeks van activiteiten begon op vrijdag 6 januari 2017 met de fototentoonstelling over het Hoevelakense slagenlandschap tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Lions Club. Dit foto-overzicht werd herhaald tijdens Koningsdag. Op 17 november 2017 organiseerde onze stichting de eigen najaarslezing, met Hoevelaken in WO II als thema.

Voor externe groeperingen hield bestuurslid Wim Heining twee lezingen: op 22 februari 2017 in Rehoboth voor de Christen Vrouw en op 24 november 2017 in de Stoutenborgh voor de Vrienden van de Kopperhof. Verder werden er bijdragen geleverd aan de Walter Strang Memorial in april en Open Monumentendag in september.

Het tijdschrift van Historisch Hoeflake verscheen tweemaal: één uitgave in het voorjaar, één in het najaar. Achter de schermen werd er hard gewerkt aan het bijhouden van de archieven. Daarnaast  is HH betrokken bij meerdere overlegorganen.

Het jaar 2018 is inmiddels op gang. Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst, dus gaat HH ook dit jaar met frisse energie proberen er een mooi historisch jaar van te maken. Een gedenkwaardig jaar, want in 2018 bestaat onze stichting 25 jaar. Uiteraard gaat daar aandacht aan besteed worden, op meerdere fronten. In januari 2018 zal daar de eerste ruchtbaarheid aan worden gegeven.