Najaarslezing HH op vrijdag 18 november

Centrum van Hoevelaken: toen, nu en in de toekomst

Op vrijdag 18 november 2022 organiseert de stichting Historisch Hoeflake haar jaarlijkse Najaarsbijeenkomst, die (gratis) toegankelijk is voor Vrienden van de Stichting Historisch Hoeflake, maar ook voor andere belangstellenden.

Veel Hoevelakers vragen het zich af: hoe staat het toch met de nieuwbouwplannen voor vooral het centrum van ons dorp? Er zijn geruchten en er komen her en der tekeningen voorbij van beloftevolle plannen, maar niemand lijkt er het fijne van te weten.

De Stichting Historisch Hoeflake heeft daarom voor de najaarsbijeenkomst twee sprekers uitgenodigd die er wél iets meer van weten. Dat zijn: Dirk Bakhuizen, voorzitter van het Platform Centrum Hoevelaken, en Lucas Reijmer. Hij is als adviseur ruimtelijke kwaliteit werkzaam bij het Gelders Genootschap en adviseert uit dien hoofde (onder andere) het gemeentebestuur van Nijkerk bij bouwkundige zaken.

Centrumvisie
In januari 2018 is op verzoek van het gemeentebestuur van Nijkerk een visiegroep Centrum Hoevelaken opgericht met de opgave om een visie te ontwikkelen voor het toekomstig centrum van ons dorp. De groep is samengesteld uit in het gebied werkzame ondernemers, bewoners en gebruikers (dorpshuis De Stuw, de beide kerkgenootschappen, de bibliotheek,  het jeugd- en jongerenwerk etc. De visiegroep wordt ondersteund door het stedenbouwkundig bureau SAB uit Amsterdam en door een gemeentelijke projectleider.

Doel was het realiseren van een aantrekkelijk en uitnodigend centrum voor Hoevelaken. Een centrum dat zowel een verblijfs- als een ontmoetingsplek is voor alle Hoevelakers, maar ook een centrum dat goed bereikbaar is, waar gewoond en gewinkeld wordt en waar ruimte is voor de voetganger, de fietser én de automobilist. Daarnaast moest het een centrum worden waar de bezoeker zich zowel fysiek als sociaal veilig zou voelen.

En last but not least: Hoevelaken zou een centrum moeten krijgen met een duidelijk groen karakter en een duurzame inrichting.

De Stuw
Beide sprekers hebben een informatieve presentatie voor ogen, die wordt ‘omlijst’ met foto’s en (bouwkundige) tekeningen. Ook bereiden zij zich voor op het beantwoorden van vragen vanuit de zaal met beeldmateriaal én het beantwoorden van vragen. 

In de zaal presenteert Historisch Hoeflake daarnaast nog foto’s uit het verleden van het centrum van Hoevelaken. 

De najaarsbijeenkomst van HH wordt op vrijdag 18 november gehouden in dorpshuis De Stuw en start om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Bezoekers worden ontvangen met een (gratis) kopje koffie of thee.