Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 3 januari 2020 – voor de twintigste keer op rij in De Stuw georganiseerd door Lions Club Hoevelaken in samenwerking met de Stichting Historisch Hoeflake – is de aftrap gegeven voor de festiviteiten die in de eerste zes maanden van het nieuwe jaar in Hoevelaken worden georganiseerd in het kader van de viering van 75 jaar bevrijding.

Het komende jaar wordt zowel landelijk als regionaal veel aandacht besteed aan driekwart eeuw vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Lions Club Hoevelaken heeft ruim een half jaar geleden het initiatief genomen om de diverse initiatieven in het dorp te bundelen onder de noemer ‘Hoevelaken Herdenkt 75 jaar vrijheid’ (HH75). ‘Uit de eerste brainstormsessie in augustus 2018 al bleek iedereen dat een goed idee te vinden’, vertelde HH75-voorzitter Sigmund Beitler tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. ‘Bundeling van krachten kan overlap van activiteiten qua onderwerp en tijdstip voorkomen, maar blijkt ook stimulerend te werken qua ludieke ideeën.’

De Stichting Historisch Hoeflake – waarvan Beitler ook voorzitter is – is één van de partijen, die een steentje bijdraagt aan het herdenkingsprogramma evenals Lions Club Hoevelaken. Daarnaast ook: Amarch, de bibliotheek, Sigma, toneelgezelschap Het Gebeuren, Collage, de Kunstbus, de Kunstroute, Max Voskuilen, The Walter Strang Foundation, de Oranjevereniging, Hartje Hoevelaken, de Eshof, Vrouwen van NU, de Volksuniversiteit, De Stuw en de gemeente Nijkerk.

Sigmund Beitler, lid van de Lionclub Hoevelaken en voorzitter van de Stichting Historisch Hoeflake, geeft het startschot voor de vieringen van Hoevelaken herdenkt 75 jaar vrijheid. Het gehele programma is terug te vinden op https://hoevelaken75jaarvrijheid.nl/

Verhalenboom In het kader van HH75 werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een Verhalenboom onthuld. In deze boom kunnen verhalen (en gevoelens) over vrijheid en bevrijding, geschreven door (oud-)inwoners van Hoevelaken, worden opgehangen in transparante bollen. Ook de schooljeugd wordt geanimeerd bijdragen te leveren. De boom wordt de komende maanden bij diverse andere gelegenheden en evenementen van de deelnemende organisaties geplaatst, zodat nog meer verhalen kunnen worden aangeleverd. De mooiste ‘inzendingen’ worden gebundeld gepubliceerd.

Het idee voor de Verhalenboom is afkomstig van Hoevelaker Guus Meijer. Hij wist ook Izaak Boot, leraar Bouw bij het Van Lodenstein College in Hoevelaken, enthousiast te maken om zijn idee met enkele leerlingen verder uit te werken én te realiseren.

Guus Meijer heeft zich voor de Stichting Historisch Hoeflake enorm ingespannen om zijn idee, een wensboom, invulling te geven. Uiteindelijk heeft hij via een uniek samenwerkingsprogramma met het Lodensteincollege de boom weten te realiseren. Daarvoor een dikke pluim. Links schrijft Guus het eerste stukje over het vrijheidsgevoel, boven mag hij de eerste bal in de boom hangen na de introducering ervan. 

Hulpdienst Hoevelaken

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari werden de aanwezigen verwelkomd door Ineke Sinnema, vice-president van Lions Club Hoevelaken. Zij deed daarbij onder meer ook verslag van de door haar serviceclub ondernomen en nog te ondernemen acties ten behoeve van een goed doel, dit clubjaar de Stichting Hulpdienst Hoevelaken.

‘Wie door ziekte, een handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep kan doen op bestaande hulpinstanties, kan gebruik maken van de (60) vrijwilligers van de hulpdienst. 
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig heeft’, aldus Sinnema. De hulpdienst was ook met een stand aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst.

Fototentoonstelling

De fototentoonstelling, traditiegetouw door de fotocommissie van Historisch Hoeflake samengesteld voor de nieuwjaarsbijeenkomsten gaf deze keer een overzicht van de uiteenlopende onderwerpen (thema’s) die de afgelopen 20 jaar de revue zijn gepasseerd. Dit leidde ook nu weer tot veel herinneringen bij de honderden bezoekers van de nieuwjaarsbijeenkomst afgelopen vrijdag. In tegenstelling tot andere jaren wordt deze tentoonstelling niet herhaald op Koningsdag. Op zaterdag 25 en maandag 27 april is er in De Stuw wél een speciale tentoonstelling van Historisch Hoeflake te zien, die in het teken staat van het thema 75 jaar vrijheid.

Sigmund Beitler riep de aanwezigen op om in verband met de diverse evenementen het komende jaar zeker ook de website www.hoevelaken75vrijheid.nl in de gaten te houden.