Stoutenburgerlaan 9

In het najaarsnummer van 2020 van het tijdschrift van Historisch Hoeflake was een verhaal opgenomen met Nelleke Withaar de Jong, geboren Prins. In dat artikel vertelde Nelleke – van 1956 – , dat ze is opgegroeid op Stoutenburgerlaan 9. Dat huis werd vanaf de tweede helft in 1956 door haar ouders Gert en Mep Prins gehuurd van Gerrit Boshuizen, die in dat jaar de grond kocht en er een woning liet bouwen.

Mep Prins – Van Loozenoord zelf vertelde in het voorjaarsnummer van 2020, dat er negen gulden per maand huur werd betaald, die jaarlijks met een kwartje omhoog ging. Toen de huur in 1964 elf gulden en een kwartje bedroeg, hebben Gert en Mep Prins de woning gekocht en er gewoond tot 2011. Na het overlijden van Gert Prins verhuisde Mep naar De Veenslag.

De woning aan Stoutenburgerlaan 9, zoals de familie De Ridder dat aankocht van Mep Prins.

Wie nu langs Stoutenburgerlaan 9 wandelt zal niet een woning uit 1956 ontwaren. De woning van de familie Prins is inmiddels vervangen door een riante villa, bewoond door het gezin De Ridder. Het pand is gebouwd in 2013 en staat recht tegenover Stoutenburgerlaan 20, het enige gemeentelijke monument aan de recentelijk heringerichte Stoutenburgerlaan. De eerste steen is gelegd op 12 augustus 2013 door Marcel de Ridder en zijn vrouw Jeannette. Zij wonen er met hun twee zoons.

“We hebben de woning van mevrouw Prins gekocht op 31 mei 2011”, vertelt Marcel de Ridder in een monoloog. “Mevrouw Prins wilde er ook graag in de zomer nog wonen, want dan zou ze precies vijftig jaar in dat huis hebben gewoond. De overdracht was daarom pas in september.”

“Het was niet de bedoeling om de gekochte woning te vervangen voor een nieuwe. Het eerste plan was om er een aanbouw aan te maken, maar daar ging de gemeente niet mee akkoord. Het bestemmingsplan stond wel toe om een groot huis op deze grond te bouwen, maar voor een aanbouw golden andere regels, waardoor dat plan werd afgekeurd. We hebben onze plannen dan ook meerdere malen moeten wijzigingen. Uiteindelijk bleek het energie-technisch mede een voordeel om dan maar helemaal nieuw te gaan bouwen, want de woning had ook hoognodig onderhoud nodig.”

“Het voelde tweeledig om de woning af te breken. Aan de ene kant wil je het graag bewaren, maar aan de andere kant vraag je je af wat de toekomstige waarde is. Qua aanzien had de woning geen bijzondere details. Bovendien kon ik mijn plannen er minder in kwijt dan ik vooraf had gehoopt.”

“We hebben ons huidige huis in eigen beheer gebouwd. Plan A was om de woning te láten bouwen, maar door de crisis die toen heerste, kregen we ons andere huis niet verkocht. We hebben daarom plan B genomen en alles in eigen beheer gedaan. Veel specialistisch werk hebben we uitbesteed, maar alle timmerwerk, het plaatsen van de kozijnen, het leggen van de dakpannen en het schilderwerk hebben we allemaal zelf gedaan. Ook de fundering hebben we zelf gemetseld. Mijn vader, die bekend is met de bouw vanwege een eigen bouwbedrijf dat hij had, heeft ons daarbij veel geholpen.”

“Op het moment dat we in 2011 de woning op dit perceel kochten, woonden we nog aan Oosterdorpsstraat 12, de voormalige naaischool. Dat huis hadden we in 2000 gekocht van Jan Meinten. Er zitten veel historische details in dat huis, waarvan we de ideeën hebben meegenomen naar ons nieuwe huis aan de Stoutenburgerlaan, zoals de zwaardere kozijnen, de duivenjagers*, en de hanenkam. Vanwege deze hanenkam (foto) zijn de kozijnen in het midden twee centimeter hoger. Zodoende komt de hanenkam beter uit.”

Gevelsteen

De natuurstenen gevelsteen is later aangebracht, waarvoor speciaal een plaatsje in de muur is uitgeslepen. Marcel: “We hebben veel natuursteen in ons huis dat we, samen met de gevelsteen, in één keer hebben besteld. De plaats voor de gevelsteen hadden we al wel in de bouwtekening meegenomen. Het idee voor een gevelsteen heb ik van de Schimmelpenninck van der Oijeschool. Ik zag daar die gevelsteen en wist gelijk dat ik die eigenlijk miste in ons huis aan de Oosterdorpsstraat. De structuur van de steen van de school heb ik ook voor onze gevelsteen gekozen”.

De datum in de steen blijkt geen toevallige. Marcel: “Op 12 augustus 2007 heb ik mijn vrouw leren kennen en op 12 augustus 2011 zijn we getrouwd. Ik vond 12 augustus 2013 daarom een mooie datum voor op de gevelsteen.”

Helaas is het niet mogelijk om het verhaal op te sieren met foto’s van de oude woning, de afbraak van deze woning en de nieuwbouw van het huidige pand, alsmede de legging van de eerste steen. “We hebben in die tijd heel veel foto’s gemaakt, ook van de fundering”, zegt Marcel met weemoed. “Onbedoeld zijn al die foto’s, op één na, gewist.”

* Een duivenjager, ook wel duivel- of duveljager genoemd, is een kwartrond profiel aan de rechte hoeken van houten kozijnen en balken. Het is niet duidelijk wat dit profiel met een duif of duivel te maken heeft. Wellicht is het een duivels karwei om zo’n profiel te maken.

Bovenstaand verhaal is opgetekend in het voorjaar van 2022.