Wie herkent aan dit gebouwencomplex op de hoek van de Oosterdorpsstraat en de Meerveldlaan een ‘scholengemeenschap’? Waarschijnlijk alleen zij, die weten dat in het gebouw rechts ooit de bewaarschool was gezeteld. De bewaarschool, de voorloper van wat sinds 1955 de kleuterschool is gaan heten, wordt in Hoevelaken gesticht in 1867 en viert in oktober 1907 haar veertigjarig bestaan. Hoe die viering gaat staat beschreven in bijgaand artikel uit de Amersfoortsche Courant van 17 oktober 1907.
Links van de bewaarschool is de naaischool (1868) gevestigd en uiterst links sinds 1880 de Schimmelpenninck van der Oyeschool.
Deze hele ‘scholengemeenschap’ is gesticht en geschonken door baronesse Van Lijnden van Hoevelaken, douairière van Hendrik Jan baron Schimmelpenninck van der Oije. Zij benutte hiervoor een gedeelte van de haar toebehorende boerderij Middendorp.

Groep 1 van de bewaarschool, 1913