Aubade en praatpaal

Herinneringen aan de aubade op Koninginnedag

30 april Koninginnedag.
De Oranjevereniging is ’s morgens al vroeg in de weer om de ballonnen op te blazen en ze op de scholen te bezorgen. Op school is het gezellig druk en eindelijk staan alle kinderen op het plein met een ballon, voorzien van een naamkaartje, in de hand. De leerkrachten houden met een vorsende blik vooral de jongens van groep 8 in de gaten, want voor hen is het een sport om de ballon onderweg los te laten.In optocht gaat dan het naar het gemeentehuis, waar elke school in zijn of haar vak komt te staan. Er heerst altijd een feestelijke stemming met als hoogtepunt het massaal oplaten van de ballonnen. Bram Stellingwerf zit op een verhoging achter zijn elektronisch orgel. Maar eerst vlag hijsen door de scouting. Na het oplaten van ballonnen, waarbij tientallen al vroeg sneuvelen in de bomen, houdt de burgemeester een korte speech die altijd eindigt met een driewerf hoera voor de drie jarigen op die dag, te weten de koningin, mr. Pieter van Vollenhoven en wethouder Middendorp.Dan zet Bram, of in het begin de fanfare, in en klinkt uit volle borstliederen als Piet Hein, In naam van Oranje enz.(die konden toen nog) en tenslotte de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus.Tegen tienen is het afgelopen en begint de rest van het feest.Jammer dat met de invoering van de meivakantie de aubade een langzame dood is gestorven.
De aubade is een herinnering geworden, maar voor mij een kostbare.

 

In de jaren ‘80 staat op De Wiekslag een praatpaal. Eind jaren ‘70 oppert raadslid Hans Wentholt in de Culturele Raadhet plan, om een mooi mededelingen-bord midden in het dorp te plaatsen. Het enige communicatiemiddel in het dorp is tot dan toe een mededelingenkast bij het gemeentehuis, waar meestal alleen mededelingen over geboortes en overlijdens te lezen zijn. Vooral diverse verenigingen willen iets hebben als ze iets te melden hebben. Het voorstel wordt met verve gebracht en unaniem overgenomen door de raad. De heer Pries maakt het ontwerp en zo ontstaat een typisch bouwwerk, dat de naam praatpaal krijgt. De eerste jaren gaat het prima, verenigingen, vooral sc Hoevelaken, gebruiken de praatpaal wekelijks om wedstrijden aan te kondigen.Maar de klad komt erin. De Wiekslag moet verfraaid worden (toen al). Uit de Hoevelakense Courant van februari 1985: “Met name de praatpaal is velen een doorn in het oog. Hoewel de oorspronkelijke opzet van het houten gevaarte
best aardig leek, is gebleken dat de paal niet beantwoordt aan het doel: “Een aanplakpaal voor mededelingen”. De paal wordt hoofdzakelijk gebruikt door Kazemat en ziet er over het algemeen slordig uit. Bovendien belemmert deze samen met andere blokkades het uitzicht vanaf
de Westerdorpsstraat op de Wiekslag, zodat het nauwelijks opvalt dat hierachter een winkelcentrum schuilgaat”.Het lot is bezegeld en de praatpaal wordt afgebroken.Door diverse inwoners wordt dat betreurd, want het is toch een mooi Priesiaans bouwwerk geweest, dat maar een kort leven beschoren blijft.