Goedbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 5 januari 2018

De najaarslezing van vrijdag 13 november 2015 mag als een groot succes worden gezien. Gastspreker Willem van Maren heeft studie gedaan naar kastelen en versterkte woningen in de Gelderse Vallei, die in de middeleeuwen in oorlogstijd voor bescherming moesten zorgen. In de middeleeuwen lagen in de Gelderse Vallei, tussen Amersfoort en Wageningen, tientallen kasteeltjes en versterkte huizen. Bijna al deze bouwwerken zijn nu verdwenen. Wie hebben de kastelen gebouwd, wanneer en waarom? Gaven de kastelen wel bescherming tegen oorlogsgeweld? Waarom zijn de kastelen weer afgebroken? Hoe onveilig waren de middeleeuwen voor een gewone man of vrouw?  Het antwoord op deze vragen is soms anders dan  gedacht wordt. Van veel kasteeltjes is een afbeelding bewaard gebleven. Hierdoor krijgen we een indruk van de manier waarop sommige mensen geleefd hebben. U hoeft er niet jaloers op te zijn. De middeleeuwen waren in de Gelderse Vallei geen tijdperk vol stoere  ridders  en edele jonkvrouwen. Maar wat dan wel? De spreker nam de zeventig toehoorders mee naar de tijd van onze voorouders zes of zeven eeuwen geleden.

Voor het achttiende jaar in successie organiseerde de Lionsclub Hoevelaken op vrijdag 5 januari 2018 een nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij de fototentoonstelling opnieuw werd verzorgd door de fotocommissie van de Stichting Historisch Hoeflake. Een schatting maken van het aantal belangstellenden voor deze bijeenkomst is lastig, maar tussen de 400 en 500 bezoekers mochten beide organisaties na een ruwe telling toch zeker verwelkomen. Met dit aantal mag worden geconcludeerd, dat ook na bijna twee decennia de in 2001 bedachte formule om een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren met daaraan gekoppeld een fototentoonstelling, nog altijd geslaagd is te noemen.

De Nieuwjaarsbijeenkomsten zijn vooral bedoeld om te kijken, te herkennen en mensen te spreken, die je langere tijd niet hebt gesproken of gezien. Redevoeringen en luistersessies behoren niet tot de hoofddoelstellingen van deze bijeenkomsten. Erik Tervoert (foto rechts), dit seizoen voorzitter van de Lionsclub Hoevelaken, en Sigmund Beitler, voorzitter van Historisch Hoeflake, hielden hun voordrachten dan ook kort.

Erik Tervoert mocht vermelden, dat de Hoevelakense Lions zich in 2018 extra gaan inzetten om steun te bieden aan Scouting Hiawatha en de AED Stichting Nijkerk/Hoevelaken. Sigmund Beitler (foto links) attendeerde de bezoekers op het jubileumjaar (een kwart eeuw), dat Historisch Hoeflake op 1 januari 2018 is ingegaan. Ook daarin zal de fotocommissie druk zijn met een foto-overzicht. De start daarvoor is inmiddels al gemaakt.

De 160 foto’s van dit jaar gaven een prachtig overzicht van de levensweg van de Hoevelakense bevolking van na WO II. Het overzicht begon bij de mensen, die betrokken zijn bij de geboorte, inclusief de geborenen zelf. Via de peuter- en kleutertijd ging het overzicht over in basisschooltijd en middelbare schooltijd. Het werkende leven kwam in beeld, evenals het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk. Uiteindelijk, en hoe kan het anders bij een levensweg, sloten de foto’s de tentoonstellingsroute af met een rijdende koets met doodskist, alsmede een aantal gefotografeerde grafstenen.

Op naar 2019!

Foto-overzicht Nieuwjaarsbijeenkomst 2018