Op deze pagina’s zijn, gesplitst, overzichten te vinden van de najaarsbijeenkomsten (meestal in november) en de nieuwjaarsbijeenkomsten (altijd in januari).

Najaarsbijeenkomsten

Nieuwjaarsbijeenkomsten

Diverse bijeenkomsten