Sinds de oprichting van Historisch Hoeflake in 1993 is de uitgave van een tijdschrift één van de doelstellingen van de stichting. Het tijdschrift verschijnt tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar.

De eerste twee jaar wordt de uitgave gestencild op A4-formaat. Vanaf het najaar 1996 krijgt het tijdschrift de vorm en de opmaak in A5 formaat, met een kaft waarop ons logo prijkt. Sinds 2013 staat op de voorkant een kleurenfoto en zijn ook de foto’s aan de binnenkant in kleur.

In het najaar van 2018 geeft SHH een glossy uit ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Deze glossy is in een afwijkend formaat, maar de opzet slaat zo aan, dat besloten wordt het tijdschrift op deze wijze te blijven uitgeven.

Losse nummers zijn bij de Stichting Historisch Hoeflake verkrijgbaar voor € 5,00 per stuk.

 

Voorpagina van het eerste nummer van het tijdschrift, dat in mei 1994 nog als Nieuwsbrief door het leven gaat

Vrijwel vanaf het begin maakt Nettie van Doorn deel uitvan de redactie. In de eerste jaren werkt zij samen met Jan Woltman, die in 2004 de redactie verlaat. Hij wordt opgevolgd door Marianne Hendriksen en Pim Verwers. Vanaf januari 2016 vormen Nettie van Doorn en Marianne Hendriksen samen de redactie.Het tijdschrift heeft steeds interessante artikelen over de geschiedenis van Hoevelaken opgeleverd. Dat is mede te danken aan bijdragen van anderen.

t Ooievaarsnest

[/sectio