Januari 2021

Zaterdag 9 januari 2021, een dag die begint met een heerlijk zonnetje. Natuurlijk hoort daar een visje bij. In een gesprek met Anton Meester (rechts) wordt duidelijk, ………….

………. dat de Spakenburgse vis al (bijna) een halve eeuw gretig aftrek vindt in Hoevelaken.
De datum van bovenstaande foto is niet exact bekend, maar zit in de archieven van SHH in een mapje met foto’s uit de zeventiger jaren.

Februari 2021

Februari 2021 is meteorologisch een bijzondere maand. In het weekend van 13 en 14 februari kunnen er sneeuwballen worden gegooid en volop worden geschaatst. Dat laatste gebeurt dan ook royaal. Een weekend later kan er, bij wijze van spreken, worden gezwommen waar een week eerder nog de schaatsen werden ondergebonden. In een week tijd is er een verschil van ruim twintig graden in temperatuur.

Bijgaand een overzicht van winters Hoevelaken aan de Weldammerlaan, Middelaarseweg, Rasterweg, op De Brink en op Kleinhoven.

Maart 2021

De Hobbit als onderkomen voor verschillende organisaties en activiteiten in voltooid verleden tijd. In de maand maart is het gebouw met de grond gelijk gemaakt. Het mozaïek in het gebouw, dat begon als kleuterschool ‘t Kwetternest bij de Kyftenbeltschool, is bewaard gebleven en opgeslagen bij de gemeente. Voor dit kunstwerk gaat een geschikte locatie worden gezocht.

April 2021

In de zomer van 2022 bestaat Scouting Hiawatha zestig jaar. Precies de helft van dat tijdperk wordt er gebruik gemaakt van het troephuis aan Veenwal 1B. De dertig voorgaande jaren was Hiawatha gehuisvest aan de oostkant van de Veenwal, het andere uiterste. De scouting in Hoevelaken is daar echter niet begonnen. Huiskamervraag: waar vonden de eerste scoutingactiviteiten in Hoevelaken plaats?

Om alvast in de stemming te komen zijn er drie foto’s geselecteerd voor de foto’s van de maand april 2021.

Burgemeester Veen, links, zaagt, samen met hopman Valentin van het district Amersfoort, een boomstam door ter opening van het troephuis aan de Veenwal, september 1963.

De hoed van medeoprichter Huib Chel.

De installatie van een akela, beginjaren zestig.

Mei 2021

Voor een goede onderhoudsbeurt staat het appartementencomplex aan het Van Aalstplein, het voormalige gemeentehuis van Hoevelaken, in de steigers. En dat is niet voor het eerst, zoals uit bijgaand foto-overzicht mag blijken.

Over de bouw van dit gemeentehuis is te zijner tijd in het najaarstijdschrift van 2021 meer te lezen in de rubriek de eerste steenlegging.

1955

1987

2021

Juli 2020

Nachtegaallaan in bloei.

Augustus 2021

Op 30 augustus 2021 is het exact 31 jaar geleden dat de bibliotheek verhuist van Meerveldlaan 2a naar Meerveldlaan 22. Het is een gebeurtenis in de tachtiger jaren, een tijdperk waarvan op zondag 5 september 2021 een foto-overzicht te zien is op het veld voor de bibliotheek. De tentoonstelling wordt verzorgt door de Stichting Historisch Hoevelaken, die in samenwerking met de bibliotheek invulling geeft aan een verbindingsfestival, waar ook muziek uit de tachtiger jaren is te horen.

September 2021

Op zondag 5 september 2021 organiseren de bibliotheek Hoevelaken en de Stichting Historisch Hoevelaken in gezamenlijkheid een tachtiger jaren festival, waarop foto’s te zien zijn van Hoevelaken uit de jaren tachtig, tachtigerjaren muziek te beluisteren is en er op zelf meegebrachte kleedjes gepicknickt kan worden.
Op een zonnige dag trekt het evenement ruim honderd belangstellenden, die tussen 13.00 en 16.00 uur komen kijken, zichzelf herkennen en/of verhalen vertellen over de historie van ons dorp.

Oktober 2021

Beeld van Kruispunt Hoevelaken, beginjaren zestig.

November 2021

Op vrijdag 5 november 2021 was schrijver en cabaretier Wim Daniels te gast in De Stuw tijdens de najaarslezing van de Stichting Historisch Hoeflake. De spreker gaf een lezing over zijn boek ‘Het Dorp’, waarin hij schrijft over specifieke dorpse aangelegenheden, verwoord vanuit zijn eigen leefgemeenschap Aarle-Rixtel. Aardig is om te vernemen dat ditzelfde Aarle-Rixtel in het Hoevelakens Nieuwsblad van 18 maart 1971 al genoemd wordt in een artikel over een Hoevelakens dorpsgezicht, het Mulderslaantje. 
Hoe rond kan een cirkel zijn?

December 2021

In het Hoevelakens Nieuwsblad van 22 juli 1971 staat een bericht over winkelcentrum De Wiekslag. Ruim een halve eeuw geleden is dat nog een hagelnieuw winkelcentrum, waarop Hoevelaken trots is. Vijftig jaar later is het erg gedateerd, zijn er plannen voor een flinke opknapbeurt en staan er – opnieuw – de nodig panden leeg. De cirkel lijkt daarmee rond.