Piet Keijzer

… jeugdburgemeester van Hoevelaken

Halverwege de jaren vijftig (1953 – 1957) kent Hoevelaken een heuse jeugdgemeenteraad, in de volksmond beter bekend als jeugdraad. De eerste voorzitter van deze raad, tevens jeugdburgemeester van Hoevelaken, is Piet Keijzer. Onder zijn leiding organiseert de jeugdraad tal van activiteiten, op divers terrein. Zo wordt in 1953 door de jeugdraad een poging ondernomen, om een sportvereniging op te richten, HSV. Deze Hoevelakense Sport Vereniging moet de sporten voetbal, korfbal en gymnastiek gaan vertegenwoordigen. Uiteindelijk lukt het slechts de gymnastiekafdeling, later overgaand in Hellas, om levensvatbaar te zijn. De voetbalclub gaat na drie maanden ter ziele, omdat er geen speelveld beschikbaar komt. De korfbalvereniging komt niet van de grond, omdat vanuit de kerkelijke gedachte de meisjes niet met blote benen mogen sporten.

Ondanks het gebrek aan voetbalruimte wordt er in de jaren 1956 en 1957 toch gevoetbald. Niet in competitieverband, maar tussen afgevaardigden van de gemeente enerzijds en die van de middenstand anderzijds. Het doel van die wedstrijden, georganiseerd door de jeugdraad, is om geld bij elkaar te voetballen voor het uniformfonds van de fanfare. In 1958, bij het dertigjarig bestaan van deze fanfare, worden de uniformen uitgereikt.

Naast sportieve activiteiten heeft de jeugdraad ook oog voor de middenstand. Zo organiseert deze raad in 1955 een ‘week van de winkel’. Eén van de activiteiten daarbij is een grote verloting. De gewonnen prijzen worden na de verloting in een gehuurde Volkswagen bij de winnaars afgeleverd.

Een afdeling van de Bond voor Plattelandsvrouwen komt in Hoevelaken van de grond op initiatief van de jeugdraad. Daarnaast organiseert deze raad tal van activiteiten tijdens diverse feestdagen.

Jeugdburgemeester Piet Keijzer tijdens de verloting in de ‘week van de winkel’. Op de achtergrond staat Henk van Doornik, de secretaris van de jeugdraad. Na het vertrek van Piet Keijzer neemt hij het stokje als voorzitter en jeugdburgemeester over.

Dagblad van Amersfoort, 25 september 1954

Jeugdburgemeester Henk van Doornik draagt de ambtsketen en voorzittershamer over aan Helga Fontein. De initiatiefnemers tot de oprichting van de jeugdraad, Piet Keijzer en Henk van Doornik, zijn daarmee uit het bestuur vertrokken. De jeugdraad gaat na hun vertrek al snel ter ziele.