Doelstelling

Doelstelling van de Stichting Historisch Hoeflake is de plaatselijke bevolking bewust te maken van de historie en de eigen identiteit van het dorp Hoevelaken. Activiteiten richten zich op de plaatselijke bevolking in zijn algemeenheid en op de jeugd en nieuwe inwoners van Hoevelaken in het bijzonder. Om de doelstellingen van de stichting te bereiken worden verschillende activiteiten gerealiseerd, waaronder: – Publicaties over de historische waarden van Hoevelaken. – Het tweemaal per jaar uitgeven van een tijdschrift. – Het conserveren van voorwerpen van historisch belang. – Het organiseren van exposities. – Het doen beschermen van historische plaatsen, woningen en bezittingen in Hoevelaken. – Het organiseren van educatieve activiteiten, zoals lezingen voor de schoolgaande jeugd om deze bewust te maken van de historische waarde van hun woonplaats. – Het verspreiden van nieuws en historische feiten via de website. De stichting Historisch Hoeflake is lid van de Stichting Gelders Oudheidkundig Contact, die zich als doel stelt organiserend, stimulerend en adviserend te werken voor musea, oudheidkundige verenigingen en aanverwante organisaties in Gelderland. ANBI-status De stichting Historisch Hoeflake is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties en giften zijn daardoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar en legaten voor de stichting vrij van successierecht.

Bestuur

Sigmund Beitler – Voorzitter
tel: 06-81462944

Robert Kreuning 
– Secretaris
tel: 06-10774388
r.kreuning1@kpnplanet.nl

Gerrit van Middendorp – Penningmeester
tel: 033-2535752

Nettie van Doorn


Wim Heining

Postadres: Postbus 235, 3870 CE  Hoevelaken

Achter vlnr: Sigmund Beitler, Wim Heining, Robert Kreuning.
Voor vlnr: Gerrit van Middendorp, Nettie van Doorn.

Werkgroepen

Mineke Haverkamp (links) en Riet Haverkamp.

Vlnr: Aalt van de Pol, Jan Beitler, Jan Baas, Wim Heining.

Nettie van Doorn
telefoon 033-2536690

Marianne Hendriksen

Robert Kreuning

Vlnr: Marianne Hendriksen, Nettie van Doorn, Robert Kreuning.

Gerrit Slijkerman
tel: 033-2535167

Henk Korthorst (links) en Nettie van Doorn (plv).