Stoutenburgerlaan 29a

Het is een historische dag in 1919, kort na de Eerste Wereldoorlog, wanneer burgemeester Van Eys in zijn eigen burgemeesterskamer de oprichtingsvergadering van de ‘Burgerwacht’ opent. Hij doet dat in aanwezigheid van 30 belangstellenden die bereid zijn de Hoevelakense Burgerwacht te vormen.

De Burgerwacht houdt haar oefenavonden in de Schimmelpenninck van der Oyeschool. Dat is een logische keus, want enkele leden van de nieuwe Burgerwacht zijn onderwijzer op deze school.

In 1930 schenkt Karel van Aalst, bewoner van Huize Hoevelaken, het dorp Hoevelaken een verenigingsgebouw. De bovenverdieping van dat gebouw wordt ingericht als schietzolder, met voor die tijd de meest moderne middelen voor het transport van de schietschijven. De Burgerwacht heeft daarmee een prachtig nieuw onderkomen.

In de oorlogsjaren ’40-’45 wordt de Burgerwacht verboden. Het schieten is dan wel uit het oog, maar nog niet uit het hart. Op 22 januari 1947 roept voorzitter Zeger van Roemburg de nog overgebleven leden bij elkaar. De draad van het schieten wordt weer opgepakt. Niet meer middels de Burgerwacht, maar als schietvereniging. Op voorstel van Gerrit van der Kuijlen gaat de vereniging de naam ‘Frans Tromp’ dragen.

In 1985, wanneer Ap de Greef inmiddels voorzitter is van de schietvereniging, starten de eerste gesprekken met de gemeente om te komen tot een nieuw schietlokaal. Het Verenigingsgebouw moet worden afgebroken ten behoeve van woningbouw. “Frans Tromp” moet daarom op zoek naar een nieuwe locatie. Die wordt gevonden bij sporthal Ridderspoor. “De gemeente zorgde voor de schietkelder en de vereniging voor de ‘smeerkuil’”, zegt Ap de Greef in 1994 in een interview, gehouden ten behoeve van het 75-jarig bestaan. Met de ‘smeerkuil’ bedoelt hij de kantine, die casco wordt gebouwd en via zelfwerkzaamheid van de leden zal worden afgebouwd. Ap de Greef mag op 17 oktober 1987 zelf de eerste steen leggen.

In genoemd interview toont Ap de Greef voortschrijdend inzicht. “Ik ben er zeker van dat onze vereniging nog een zeer goede toekomst heeft en ik hoop dat ook onze opvolgers dit inzien op weg naar 100 jaar en meer”.

In mei 2019 vierde de schietvereniging haar 100-jarig bestaan. Op 11 mei met een receptie, op 18 mei met een open dag. Het inmiddels 87-jarige erelid Ap de Greef is nog altijd van de partij. Samen met een ander erelid, Henk Groen, mag hij een muurschild onthullen. Dit schild, drie rijen stenen boven de gevelsteen over de eerste steenlegging gemonteerd, maakt duidelijk dat aan Stoutenburgerlaan 29a Schietvereniging Frans Tromp huist.