In 1930 schenkt C.J.K. van Aalst, bewoner van Huis te Hoevelaken, Hoevelaken een verenigingsgebouw. Dit gebouw verrijst aan de Stoutenburgerlaan en wordt geopend in het najaar van 1930. Op 25 april 1930, twee dagen na de eerste steenlegging, schrijft De Eembode als volgt over dit verenigingsgebouw:  “Het gebouw wordt uit onbekrompen beurs gezet. Het heeft enkele kleine zalen ter beschikking en een groote zaal, waarin driehonderd menschen plaats kunnen vinden. Er worden schietbanen aangelegd voor de burgerwacht en een ruim woonhuis aan verbonden. Het gebouw wordt electrisch verlicht”.

Het verenigingsgebouw, gefotografeerd tijdens de opening in 1930.

Naast de burgerwacht (vanaf 1947 schietvereniging “Frans Tromp”) maken onder andere de fanfare, diverse zang- en toneelverenigingen, gymnastiekvereniging “Excelsior” (van 1940 tot 1949), gymnastiekvereniging “Hellas” (vanaf 1954) en de tafeltennisvereniging (vanaf 1967) van het verenigingsgebouw gebruik. Eindjaren vijftig/beginjaren zestig wordt er badminton en volleybal gespeeld. Daarnaast vinden er tot 1972 de gymnastieklessen van de lagere scholen plaats.

Het verenigingsgebouw op 4 november 1983

Het verenigingsgebouw op 6 juni 1985