… floreert in de veertiger jaren.

In en na de oorlogsjaren kent Hoevelaken, na gymnastiekvereniging ‘Arkel’ in het tweede decennium van de vorige eeuw, een tweede gymnastiekvereniging, Excelsior. Excelsior wordt opgericht op 8 oktober 1940 en sluit zich aan bij het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiekverbond. De gymnastiekvereniging geeft in de oorlogsjaren meerdere uitvoeringen, zowel in het verenigingsgebouw aan de Stoutenburgerlaan, als in de open lucht.

Hoe lang Excelsior bestaat en waarom de vereniging wordt opgeheven blijft (nog) ongewis. Bronnen melden dat het tijdperk Excelsior tot 1947 duurt, maar kranten uit 1949 schrijven nog steeds over deze vereniging.

De bijna honderd deelnemers aan de eerste uitvoering van Excelsior op 29 mei 1942.

De eerste uitvoering van Excelsior vindt plaats op 29 mei 1942 in het Verenigingsgebouw aan de Stoutenburgerlaan. Voor de gymnastiekvereniging is dat direct een aanleiding, om een groepsfoto te maken met alle leden. Ook wordt er een officieel programmaboekje uitgegeven met als tweede programmapunt een gemeenschappelijke zang. Dit lied behelst het bondslied. De tekst is in het programmaboekje opgenomen. Tot aan de laatst bekende uitvoering, op 26 juli 1947, wordt dit bondslied steeds in het programmablad afgedrukt.

Het ten gehore brengen van het bondslied van het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiekverbond is een vast onderdeel tijdens de uitvoeringen van Excelsior in de veertiger jaren.

Uitvoering in 1943

Op vrijdag 9 april 1943 vindt er voor de tweede keer in de korte historie en uitvoering plaats. Ook deze wordt gehouden in het verenigingsgebouw.

Uitvoering 1944 en verenigingsinformatie

In juni 1944 komt het bestuur van Excelsior met een informatiefolder over de gymnastiekvereniging. In de brochure staat niet alleen informatie over de vereniging zelf, maar ook uitleg over de uitvoeringen in de zomer van 1944. Deze uitvoeringen vinden namelijk, voor het eerst, in de open lucht plaats. “Dank zij de groote welwillendheid van ons ondersteunend lid, E. Dijkkamp, kan “Excelsior” dit jaar voor het eerst haar uitvoering geven op een door hem, van de Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente te Hoevelaken, gepacht terrein achter de kerk”, valt er te lezen in de folder. Tevens valt er in de onderstaande folder te lezen, welk voordeel een uitvoering in de buitenlucht heeft ten opzichte van de uitvoering in de turnzaal. Vooral het taalgebruik is prachtig.

Foto’s onder: De ‘opmarsch der leden’ tijdens de uitvoering in de zomer van 1944.

Op bijgaande foto’s is de ‘directeur in actie’ (boven), alsmede de heer van de Werff (onder).

Foto’s van andere buitenuitvoeringen

De ‘Tirolertjes’ tijdens één van de buitenuitvoeringen.

De ‘Tirolertjes’ tijdens één van de buitenuitvoeringen.

1945

Gijs Laseur, geboren in 1932, is in de oorlogsjaren één van de gymnasten bij Excelsior. Op de foto van 22 april 2016 toont hij het bordje, dat gemaakt is ter gelegenheid van het eerste lustrum van gymnastiekvereniging Excelsior.

1947

De voorlopig laatst bekende openluchtuitvoering vindt plaats op zaterdag 26 juli 1947

Mensen die meer foto’s of informatie hebben over gymnastiekvereniging ‘Excelsior’ kunnen daarover contact opnemen met Historisch Hoeflake via de contactbutton op deze site.