Medaille C.J.K. van Aalst

Historisch Hoeflake ‘scoort’ erepenning Dr. C.J.K. van Aalst

 With the best wishes from London”

Op 3 juli 2017 krijgt Historisch Hoeflake via de website een bericht van The Crucible Foundry uit London. Aldaar hebben zij een zilveren penning ontvangen met de beeltenis van Dr. Cornelis Johannes Karel van Aalst.  De penning maakt deel uit van een partij zilver, die hen is aangeboden om te worden omgesmolten. “Wij beschouwen dit stuk als een prachtig numismatisch (muntkundig) werk en is wellicht interessant voor mensen die in relatie staan tot Dr. Van Aalst, of zij die geïnteresseerd zijn in de lokale geschiedenis. Willen jullie laten weten, of er interesse is in deze penning?”

Het ligt voor de hand, dat een dergelijk bericht voor wat opwinding zorgt en wanneer de contactpersoon van de Crucible Foundry een dag later een foto van de penning doorstuurt, is het standpunt van het bestuur nog diezelfde week, dat er moet worden overgegaan tot aanschaf van dit ‘muntstuk’. Vijf weken later is de penning, zeven centimeter in doorsnee, eigendom van de Stichting Historisch Hoeflake. “On behalf of Damon, who wanted to save the medal!”

 Hoe mooi (en belangrijk) is het, dat iemand tijdens zijn werk iets waardevols tegenkomt, dat voor destructie wordt aangeboden, maar waarbij alarmbellen gaan rinkelen. Het voorwerp, in dit geval de afgebeelde penning, wordt terzijde gelegd en iemand van over de grenzen doet moeite om te achterhalen wie deze Dr. Van Aalst is, komt tijdens het googelen onder anderen de website van Historisch Hoeflake tegen en neemt de tijd om contact met onze Stichting te leggen. Alle hulde voor dit initiatief.

De penning is gemaakt door Toon Dupuis (1877-1937), niet de minste in kunstenaarsland en bekend van vele borstbeelden. De penning is, gezien de data die er op staan, ‘geslagen’ ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Dr. C.J.K. van Aalst.

The Crucible Foundry is gesticht in 1993. Op www.cruciblefoundry.com is te zien, wat voor een fraaie kunstwerken daar uit verschillende soorten metaal worden gemaakt. Gelukkig is het zilver van de penning van Dr. Van Aalst niet verwerkt in één van deze beeltenissen, maar kunnen de aankoopgelden prima worden besteed als bijdrage in de kunst.

Inktpotje

Begin februari 2016 wordt Historisch Hoeflake verrast met een gift van Lien Niemeijer: een klein inktpotje, dat al bijna zestig jaar bij haar in de kast staat.

Lien Niemeijer woont aan de Westerdorpsstraat, op de locatie waar tot halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw het gemeentehuis is gehuisvest, met daarachter twee lokalen van de openbare school. Tijdens de bouw van hun woning, rond 1958, vinden Lien en haar echtgenoot Herman Niemeijer het inktpotje in de grond. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid behoort het potje toe aan de openbare school en heeft het enkele jaren in de grond liggen wachten, totdat het aan de historie van Hoevelaken kan worden toegevoegd.

Bordje ‘Huis te Hoevelaken’

In het najaar van 2015 krijgt het bestuur van Historisch Hoeflake bericht van een mevrouw uit Amersfoort, die in het bezit is van een wandbord van ‘Huis te Hoevelaken’. Zij blijkt niet aan dit bordje gehecht, zodat Historisch Hoeflake het exemplaar van haar kan overnemen.

Het wandbord, met de datum 7 mei en de jaartallen 1866 en 1936 is naar alle waarschijnlijkheid gemaakt ter ere van de 70e verjaardag van de bewoner van Huis te Hoevelaken, Dr. C.J.K. van Aalst, kortweg Karel van Aalst.

Wielerronde 1983. Frans Boelen (midden), lid van het wielercomité, in gesprek met onder andere Gerrie Knetemann.

Nieuwe aanwinsten fotoarchief, september 2014

Historisch Hoeflake is weer 407 foto’s rijker. Uit de nalatenschap van Roel den Daas schonk zijn weduwe Els den Daas HH op maandag 1 september 2014 twee mappen met foto’s, die Roel maakte tijdens de wielerrondes van 1983 tot en met 1986. Het zijn unieke exemplaren, met niet alleen prominente wielrenners, maar ook prominente Hoevelakers. Van ieder van de genoemde wielerjaren is alvast één foto te zien in het fotoalbum onder het kopje ‘archief’.

Wielerronde 1984. Gemeentesecretaris Herman Sterken is één van de deelnemers aan de prominentenrit.

Berthe Volbeda en Manon Kolber zijn de rondemissen in 1985.

Start van de wielerronde in 1986 op de Oosterdorpsstraat, ter hoogte van het toenmalige Groen Kruis gebouw.

De foto (zie rechts) werd Historisch Hoeflake aangeboden door Wim Smit uit Velp. De beeltenis rechts is Ds. Arent van IJsendijk (1821-1892), die van 30 mei 1847 tot zijn vertrek naar Deinum in 1854 predikant was van de Hervormde Gemeente van Hoevelaken. De linker beeltenis is zijn echtgenote Johanna Petronella Holst.

Johanna Petronella Holst (1823-1892) had een zus, Suzanna Cornelia, die getrouwd was met Pieter Smit. Deze laatste was burgemeester van Assendelft en daarnaast blijkbaar erg creatief. Rond 1850 maakte deze Pieter Smit onderstaand schilderij van de kerk en pastorie van Hoevelaken. Hij is de overgrootvader van Wim Smit, die foto’s maakte van deze twee bezittingen en die beelden aanbood aan Historisch Hoeflake.