In het tijdschrift van Historisch Hoeflake uit het voorjaar van 2015 wordt op pagina 4 verwezen naar een brief, die gemeentesecretaris Charles Bartelsman in 1946 schrijft aan het college van Burgemeester en Wethouders en die gaat over de deplorabele toestand van het gemeentehuis.  De gehele brief staat hieronder afgebeeld.