Het is 1993, wanneer vanuit de Lionsclub Hoevelaken de Stichting Historisch Hoeflake wordt opgericht. Rond datzelfde jaar overlijdt ook Klaas Franken.

Een goede lezer vraagt zich wellicht af, wat beide gebeurtenissen met elkaar gemeen hebben. Welnu, door het overlijden van het boertje aan de Klaarwaterweg komt Historisch Hoeflake aan haar eerste bezit: een kiepkar, de kiepkar van Klaas Franken.

De kiepkar van Klaas Franken staat gestald in één van de schuren van Henk Korthorst. Deze ‘beheerder’ van de kar is er mede verantwoordelijk voor, dat dit oude voertuig (het onderstel stamt uit 1850) in het bezit komt van de dan kersverse Stichting Historisch Hoeflake.

Henk Korthorst is de bewoner van Klein Rassert. Aldaar begint ook een beetje het verhaal over de kiepkar. “Ik woonde hier eigenlijk nog niet zo lang, toen Klaas Franken overleed”, legt Henk uit. “Ik ben naar zijn huisje gefietst en belandde eigenlijk in een klein Openluchtmuseum. Klaas Franken bewaarde echt alles, want zelfs een boterhamzakje kon opnieuw gebruikt worden. Via de Lionsclub was ik in de beginjaren ook bij Historisch Hoeflake betrokken en heb toen aan de bestuursleden gemeld, dat we met de erfenis als Stichting eigenlijk wat mee zouden moeten. Maar dat was best lasting. Er waren geen erfgenamen en via het testament was het landgoed in twee gelijke stukken verdeeld. De ene helft ging naar de gereformeerde kerk in Zwartebroek, de andere helft naar De Eshof”.
Notaris Joost Dijkstra is belast met de afhandeling van de boedel. Bij het boerenbedrijf behoren twee karren: een zwart geteerde, gebruikt voor het afvoeren van de mest, en een kiepkar. Die kiepkar is eigenlijk de kruiwagen van het kleine boerenbedrijf. Kisten met fruit of groenten, hooi, alles wordt ermee vervoerd. En heel handig: de kar kan kiepen…

“Via de notaris heb ik geprobeerd om de kiepkar los te weken”, zegt Henk, “want wat moeten de kerken met een kiepkar? Volgens de notaris moest die geveild worden. Uiteindelijk heeft Historisch Hoeflake de kar toch kunnen krijgen”.