Op 1 januari 2016 namen Gerrit Slijkerman als voorzitter en Rob Hendriksen als penningmeester afscheid van het bestuur van Historisch Hoeflake. Tijdens een afscheidsbijeenkomst, die gehouden werd in maart 2016, werden zij benoemd tot ambassadeur van de Stichting.

Op zaterdag 27 augustus j.l. kreeg dit afscheid voor de beide ambassadeurs nog een aangenaam staartje. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst werden zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.