Landschapsbepalende verdwijningen

De Stoutenburgerlaan mag de naam ‘laan’ eigenlijk niet meer dragen. Althans, daar waar het gaat om het traject tussen de Barneveldse Beek en de bocht bij het kasteel. De bomen zijn daar rigoureus verwijderd, wat vooral een ‘blote billengezicht’ oplevert.

Ook speeltuin ‘Vrij en Blij’ verdwenen

Park Telstar krijgt langzaam maar zeker steeds meer een gezicht. De woningbouw is bijna voltooid en ook de wandelpaden, die horen bij een park, zijn voor een groot deel aangelegd. Dat laatste is echter wel (tijdelijk) ten koste gegaan van de speeltuin “Vrij en Blij’ aan de Van Zuylenlaan. De plek waar veel veertigers en vijftigers van nu hun jeugdjaren hebben doorgebracht en vele voetballiefhebbers hun talenten hebben ontwikkeld, is geslachtofferd ten gunste van het park.