De Hoevelakense Geefgids

Op initiatief van de Lions Club Hoevelaken waren op donderdag 10 maart 2022 diverse Hoevelakense organisaties in Dorpshuis De Stuw aanwezig, om uitleg te krijgen over de Hoevelakense Geefgids. In deze gids kunnen lokale instanties aangeven voor welke projecten of doelen zij geld nodig hebben om die te realiseren. Mensen die een schenking willen doen in de vorm van een donatie of een legaat kunnen in de Geefgids op zoek naar doelen, waaraan zij hun schenking willen doen.
Het ligt in de bedoeling dat de Geefgids komende zomer operationeel wordt. De website daarvoor is nog in opbouw, maar kan al wel worden bezocht: www.geef-gids.nl