Ludieke ontmoeting tussen raadsleden gemeente Nijkerk en commissieleden CRK

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst van leden van de gemeenteraad en leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente Nijkerk op vrijdag 14 februari 2020, overhandigde CRK-voorzitter Jan van den Brink een beknopt maar ludiek vormgegeven jaarverslag van zijn commissie aan wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh.

De bijeenkomst werd gehouden op een locatie aan de Gasthuisstraat, in de volksmond bekend onder de naam ‘Het Volksheil’.

Voorafgaand aan de uitreiking, werd door de aanwezigen een Pubquiz gespeeld onder leiding van CRK-leden Nettie van Doorn en Henk Kortkorst. Dit om de raadsleden en CRK-leden op een informele manier (beter) kennis met elkaar te laten maken en een kennisuitwisseling te stimuleren op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en erfgoed.

In de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn per 1 april 2015 de taken van de welstandscommissie en de monumentencommissie samengevoegd. In de commissie hebben onder meer vertegenwoordigers zitting van de Stichting Stadsgezicht Nijkerk, de Stichting Oud Nijkerk, de Stichting Historisch Hoeflake, een adviseur Welstand van het Gelder Genootschap en een adviseur Erfgoed, eveneens van het Gelders Genootschap.

De overhandiging van het jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit door CRK-voorzitter Jan van den Brink aan wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh (Foto: Nel Schoon).