Op de fotopagina van december 2016 is in die maand een stukje geplaatst over landschapsbepalende verdwijningen. Dat stuk ging over de gekapte bomen aan een deel van de Stoutenburgerlaan, alsmede de tijdelijke verdwijning van de speelattributen van speeltuin “Vrij en Blij” aan de van Zuijlenlaan.

Inmiddels is er het één en ander veranderd. Park Telstar aan de Sportweg/Dirk Monshouwerlaan begint steeds meer op een park te lijken en inmiddels zijn er ook weer nieuwe speeltoestellen in de voormalige speeltuin geplaatst.

De nieuwe speeltuin “Vrij en Blij” anno 2017.

Stoutenburgerlaan
Ook aan de Stoutenburgerlaan heeft men niet stil gezeten. Aan beide zijden van de weg is het ‘blotebillengezicht’ enigszins aangepast met nieuwe aanplant. Dat de natuur haar werk moet doen voordat de bomen de omvang van hun voorgangers hebben bereikt is uiteraard vanzelfsprekend.

In de vrolijke Mortier
Het nieuwe aangezicht van de Stoutenburgerlaan begint, komende vanaf de Hessenweg, bij In de vrolijke “Mortier”. Telkens rijst, bij het passeren van dit onderkomen, de vraag, in hoeverre de woorden ‘vrolijk’ en ‘mortier’ kunnen samengaan. Bewoonsters Wilma geeft uitleg: “In de tijd van de mobilisatie waren hier Nederlandse militairen gelegerd. Zij hebben hier een hele goede tijd gehad. Van mijn oma kregen ze te eten, van hetgeen zij zelf in de wekpotten had. De militairen behoorden tot de mortiercompagnie. Vandaar de combinatie ‘vrolijk’ en ‘mortier’.